Zdjęcia


Muzyka, poezja i teatr. Koncert "Niebo, Ziemi - Ziemia, Niebu"

foto.R.Bartłomiejska

foto. J. Lemańska


Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

Muzyka, poezja i teatr 

2011/01/30 

foto. J.Lemańska 

foto.J Lemańska 

foto J.Lemańska 

foto. J.Lemańska 

foto.J.Lemańska 
Stowarzyszenie "Słowiki 60 Jana Szyrockiego". © Urząd Miasta Szczecin. Kontakt: afeterow@um.szczecin.pl